Veiklos sritys


Kalvarijos socialinių paslaugų centras - socialinių paslaugų įstaiga, įsteigta Kalvarijos savivaldybės  tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu T-150.

Įstaigos veiklos rūšys (kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

  • nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla (88.10);
  • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);
  • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
  • viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
  • kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
  • fizinės gerovės užtikrinimo veikla (96.04);
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39).

Kalvarijos socialinių paslaugų centro vizija - būti modernia, nuolat tobulėjančia, teikiančia aukštos kokybės socialines paslaugas,  įstaiga.

Misija - užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Kalvarijos savivaldybės gyventojams, sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims ir šeimoms, kurių gyvenimo sąlygos dėl objektyvių, nuo jų nepriklausomų priežasčių, yra nepakankamos, įgalinti juos būti lygiaverčiais visuomenės nariais. Siekti asmens sąveikos su jų socialine aplinka pokyčių.

Tikslas - didinti visų Kalvarijos savivaldybės gyventojų galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims (šeimoms), padėti įveikti atskirtį, socialines paslaugas priartinti prie asmens (šeimos) gyvenamosios vietos. Įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus savivaldybės teritorijoje.

 

 

 

Puslapis "Veiklos sritys" atnaujintas 2020-03-17