Teisės aktai


  • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
  • Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr.A1-93 "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo";
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 10 d. įsakymas Nr.A1-474 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo";
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr.A1-67 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr.A1-94 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo";
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr.583 "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo";
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr.978 "Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo";
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruožio 17 d. įsakymas Nr.A1-207 "Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo";
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas A1-92 "Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių  reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo";
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A1-72 "Dėl reikalavimų nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms patvirtinimo".
Puslapis "Teisės aktai" atnaujintas 2017-09-29