Tarnybiniai lengvieji automobiliai


TARNYBINIAI AUTOMOBILIAI:

VW CADDY, valst. Nr. JRA139;

VW CADDY, valst. Nr. JOT431;

MITSUBISHI QUTLANDER, valst. Nr. DHB441.

Už automobilių: VW CADDY, valst. Nr. JRA139, bei VW CADDY, valst. Nr. JOT431, naudojimo kontrolę atsakinga Kalvarijos socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja  Gitana Bedulskienė, tel. Nr. 8 687 98014. Automobiliai laikomi adresu: Laisvės g. 14, Kalvarija.

Už automobilio MITSUBISHI QUTLANDER, valst. Nr. DHB441 naudojimo kontrolę atsakinga Kalvarijos socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė Džeivida Pankienė, tel. Nr. 8 630 82134. Autmobilis laikomas adresu: Ugniagesių g. 1, Kalvarija.

Įstaigai priklausantys automobiliai yra žymėti - ant tarnybinių automobilių šoninių durelių iš abiejų automobilio pusių nurodytas įstaigos pavadinimas (Kalvarijos socialinių paslaugų centras). Automobilio gale nurodytas įstaigos internetinio puslapio adresas.

Kalvarijos socialinių paslaugų centro lengvųjų tarnybinių automobilių  ir netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms tvarką reglamentuoja Kalvarijos socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu patvirtintos taisyklės.

Puslapis "Tarnybiniai lengvieji automobiliai" atnaujintas 2020-03-17