Tarnybiniai lengvieji automobiliai


Kalvarijos socialinių paslaugų centras savo funkcijoms vykdyti naudoja tris automobilius: VW CADDY, valst. Nr. JRA139, VW CADDY, valst. Nr. JOT431, MITSUBISHI QUTLANDER, valst. Nr. DHB441.

Automobiliai: VW CADDY, valst. Nr. JRA139, bei VW CADDY, valst. Nr. JOT431, perduoti Kalvarijos socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti panaudos teise, įgyvendinant projektą "Integralios pagalbos paslaugų teikimas Kalvarijos savivaldybėje". Automobiliai naudotojami mobilių komandų veikloje. Darbuotojas atsakingas už automobilių priežiūrą - projekto koordinatorė Gitana Bedulskienė, tel. Nr. 8 687 98014. Automobiliai laikomi adresu: Laisvės g. 14, Kalvarija.

Automobilį MITSUBISHI QUTLANDER, valst. Nr. DHB441 naudoja socialinės darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis. Už automobilio priežiūrą atsakinga socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis Džeivida Pankienė, tel. Nr. 8 630 82134. Autmobilis laikomas adresu: Ugniagesių g. 1, Kalvarija.

Įstaigai priklausantys automobiliai yra žymėti - ant tarnybinių automobilių šoninių durelių iš abiejų automobilio pusių nurodytas įstaigos pavadinimas (Kalvarijos socialinių paslaugų centras). Automobilio gale nurodytas įstaigos internetinio puslapio adresas.

Kalvarijos socialinių paslaugų centro lengvųjų tarnybinių automobilių  ir netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms tvarką reglamentuoja Kalvarijos socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu patvirtintos taisyklės.

Puslapis "Tarnybiniai lengvieji automobiliai" atnaujintas 2019-09-18