Paslaugos


                                                           

 Įstaigoje teikiamos  socialinės paslaugos:

1.  Informavimas - teikiama nemokamai, paslaugos teikimo trukmė - pagal poreikį;                 

2.  Konsultavimas - teikiama nemokamai, paslaugos teikimo trukmė - iki problemos išsprendumo. 

3. Tarpininkavimas ir atstovavimas - teikiama nemokamai, paslaugos teikimo trukmė - iki problemos išsprendimo.

4. Aprūpinimas techninės pagalbos priremonėmis - pagal poreikį, vadovaujantis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.

5.  Integrali pagalba  (socialinė globa ir slauga) asmens namuose. Teikiama iki 4,5  val . per dieną, 5 dienas per savaitę, vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 29 d.  Kalvarijos savivaldybės sprendimu  Nr.T-175 patvirtintu Integralios  pagalbos paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos  aprašu.

Integralios pagalbos (Dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugos teikiamos remiantis gautomis licenzijomis:

Licencija socialinei globai teikti

Įstaigos sveikatos priežiūros licencija

Puslapis "Paslaugos" atnaujintas 2019-09-18