Naujienos

Projektas „Integralios pagalbos paslaugų teikimas Kalvarijos savivaldybėje“

Data: 2016-12-16

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ 2016-2019 metams...