Korupcijos prevencija


Kviečiame praneši apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis jums teko susidurti mūsų įstaigoje ar manote turį žinių, pagrįstų įtarimų jas esant padarytas.

Informuoti galima žodiu, raštu, kreipiantis į įstaigos vadovę Eglę  Raškauskienę tel. 8 639 46740, el. paštu: e.raskauskiene@kalvarijaspc.lt darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pranešime turėtų būti aiškiai ir trumpai  aprašoma situacija, išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos ir kiti duomenys.

Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta data, telefonų numeriai, kuriais galima būtų susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita pareiškėjo nuomone tyrimui reikšminga informacija.

Asmenų, suteikusių informaciją, konfidencialumas garantuojamas. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota planuojantiems daryti pažeidimus.

Anonimiškai pranešti apie galimą korupcijos atvejį galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu "karštosios linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 2663333, el.paštu - pranešk@stt.lt, faksu -(8 5) 2663307.

Kalvarijos socialinių paslaugų centro korupcijos prencijos programa.

Puslapis "Korupcijos prevencija" atnaujintas 2020-03-17