Kompleksinės paslaugos šeimai


Kompleksinių paslaugų teikimas Kalvarijos savivaldybėje

        Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su partneriais: Kalvarijos socialinių paslaugų centru bei Religine bendrija Vilkaviškio vyskupijos "Caritas" nuo 2017 m. spalio mėnesio Kalvarijos savivaldybėje pradėjo įgyvendinti projektą "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje". Priemonės tikslas - sudaryti sąlygas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais ir krizėmis, gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos.

      Šiam tikslui Kalvarios socialinių paslaugų centre buvo įkurti Bendruomeniniai šeimos namai. Būtent į juos turėtų kreiptis asmenys, norėdami gauti kompleksiškai teikiamų paslaugų. Paslaugos teikiamos vieno langelio principu: besikreipiančiam žmogui suteikiama informacija apie paslaugas ir jie yra nukreipiami į tiksines grupes.

      Kokios paslaugos teikiamos:

- pozityvios tėvystės mokymai - paslaugos teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvysės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti atskleisti jiems savo gebėjimus ir galimybes.

- psichosocialinė pagalba - pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems emocinius išgyvenimus ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyvių medžiagų, lošimų ir kt.

- šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos - įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityse, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos ir kt.

 - vaikų priežiūros paslaugos - ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikus, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki tol, kol vaikas pradės lankyt bendrojo lavinimo įtaigą .

Puslapis "Kompleksinės paslaugos šeimai" atnaujintas 2020-03-17