Įgyvendinami projektai


 

Marijampolės apskrities moters veiklos centras kartu su Kalvarijos savivaldybės biudžetine įstaiga  Kalvarijos socialinių paslaugų centru

pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08..3.1-ESFA-K-413 įgyvendina prpjektą DARBAS - ŽMOGAUS GYVENIMO KOKYBĖ

 

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI

"Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje" pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas iš kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr.08.4.1.-ESFA-V-416. Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-11-0001 tikslas plėtoti paslaugas šeimai Kalvarijos savivaldybėje ir padidinti bendruomeninių paslaugų prieinamumą bei kokybę.

 

 

INTEGRALIOS PAGALBOS PASAUGŲ TEIKIMAS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

Projektas Nr.08.4.1-ESFA-V-418-04-0023  "Integralios pagalbos paslaugų teikimas  Kalvarijos savivaldybėje" - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Integralios pagalbos paslaugų sudėtis sudaryta vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu.

Puslapis "Įgyvendinami projektai" atnaujintas 2019-02-06