Įgyvendinami projektai


Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą"

2019 m. sausio 11 d. Kalvarijos socialinių paslaugų centras ir VŠĮ Valakupių reabilitacjos centras pasirašė dalyvavimo projekte "Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą, sutartį

EQUASS - tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimos sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.

Projekto koordinatorė Rūta Brokaitė. tel. 8 343 29605.

 

Marijampolės apskrities moters veiklos centras kartu su Kalvarijos savivaldybės biudžetine įstaiga  Kalvarijos socialinių paslaugų centru

pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08..3.1-ESFA-K-413 įgyvendina prpjektą DARBAS - ŽMOGAUS GYVENIMO KOKYBĖ

 

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI

"Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje" pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas iš kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr.08.4.1.-ESFA-V-416. Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-11-0001 tikslas plėtoti paslaugas šeimai Kalvarijos savivaldybėje ir padidinti bendruomeninių paslaugų prieinamumą bei kokybę.

 

 

INTEGRALIOS PAGALBOS PASAUGŲ TEIKIMAS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

Projektas Nr.08.4.1-ESFA-V-418-04-0023  "Integralios pagalbos paslaugų teikimas  Kalvarijos savivaldybėje" - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Integralios pagalbos paslaugų sudėtis sudaryta vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu.

Puslapis "Įgyvendinami projektai" atnaujintas 2019-09-30