Įgyvendinami projektai


"Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą"

2019 m. sausio 11 d. Kalvarijos socialinių paslaugų centras ir VŠĮ Valakupių reabilitacjos centras pasirašė dalyvavimo projekte "Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą, sutartį

EQUASS - tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimos sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų tiekėjus gerinant kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų standartus. 

EQUASS kokybės sertifikatas suteikiamas, jeigu įstaiga teikia paslaugas vdovaujantis EQUASS kokybės principais

- lyderystė;

- personalas;

- teisė;

- etika;

- partnerysė;

- dalyvavimas;

- orientacija į asmenį;

- kompleksiškumas;

- orienacija į rezultatus;

- nuolatinis gerinimas.

Kalvarijos socialinių paslaugų centras, siekdamas gerinti teikiamų paslaugų kokybę, EQUASS Assurance kokybės sistemos diegimui pasirinko socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugas. 

Diegiant EQUASS sistemą patobulinti ir naujai parengti šie dokumentai:

1. Kokybės politika;

2. Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika;

3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas;

4. Teisių chartija;

5. Skundų valdymo sistema;

6. Etikos ir gerovės užtikrinimo politika;

7. Etikos kodeksas;

8. Sveikatos ir saugos planas;

9. Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencinės procedūros;

10. Konfidencialumo, orumo ir kt. užtikrinimo procedūros;

11. Įtraukties politika ir procedūros;

12. Įgalinimo koncepcija;

13. Gyvenimo kokybės koncepcija;

14. Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema.

Projekto koordinatorė Rūta Brokaitė. tel. Nr.  8 343 29605.

 

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI

"Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje" pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas iš kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr.08.4.1.-ESFA-V-416. Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-11-0001 tikslas plėtoti paslaugas šeimai Kalvarijos savivaldybėje ir padidinti bendruomeninių paslaugų prieinamumą bei kokybę.

Projekto oordinatorė Inga Kuprelevičė, tel. Nr. 8 639 50 680.

 

INTEGRALIOS PAGALBOS PASAUGŲ TEIKIMAS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

Projektas Nr.08.4.1-ESFA-V-418-04-0023  "Integralios pagalbos paslaugų teikimas  Kalvarijos savivaldybėje" - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Integralios pagalbos paslaugų sudėtis sudaryta vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu.

Projekto koordinatorė Gitana  Bedulskienė, tel. Nr. 8 343 55752.

Puslapis "Įgyvendinami projektai" atnaujintas 2020-08-26