Finansinių ataskaitų rinkiniai


2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. I ketv. aiškinamasis raštas ir jo priedas

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. finansinės būklės ataskaita

2017 m. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. pinigų srautų ataskaita

2017 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2017 m. aiškinamasis raštas ir jo priedai

2017 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 9 mėn. finansinės būklės ataskaita

2017 m. 9 mėn. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. 9 mėn. aiškinamasis raštas ir jo priedas

2017 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. pusmečio finansinės būklės ataskaita

2017 m. pusmečio veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. pusmečio aiškinamasis raštas ir jo priedas

2017 metų I ketvičio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketv. aiškinamasis raštas ir jo priedas

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinės būklės ataskaita

2016 m. veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. pinigų srautų ataskaita

2016 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2016 m. aiškinamasis raštas ir jo priedai

2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketv. veiklos rezultų ataskaita

2016 m. III ketv. finansavimo sumos pagal šaltinius

2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

 
image001

Puslapis "Finansinių ataskaitų rinkiniai" atnaujintas 2019-02-23