Naujienos

2018-02-02 09:02:16

Projekto "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje" paslaugų teikimo 2018 m. vasario mėn. grafikas

Kviečiame tapti aktyvesniais bendruomenės nariais, save realizuoti visomis galimomis priemonėmis ir būdais, pasinaudojant iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-11-0001 "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje" paslaugomis.

Paslaugas šeimoms organizuoja ir koordinuoja Bendruomeniniai šeimos namai, įkurti Kalvarijos socialinių paslaugų centre, adresu: Ugniagesių g. 1, Kalvarija.

 Projekto "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje" planuojamų paslaugų 2018 m. vasario mėn. grafikas.