Naujienos

2016-12-16 08:12:17

Projektas „Integralios pagalbos paslaugų teikimas Kalvarijos savivaldybėje“

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ 2016-2019 metams Kalvarijos savivaldybės administracija pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir kartu su partneriu Kalvarijos socialinių paslaugų centru įgyvendins projektą „Integrali pagalba į namus Kalvarijos savivaldybėje“.

Projekto tikslas

Sukurti ir plėtoti Kalvarijos savivaldybėje socialinės globos ir slaugos paslaugų namuose modelį, teikiant kompleksinę pagalbą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims, skatinant pilnavertiškesnį asmens socialinį funkcionalumą, sudarnt sąlygas asmeniui gyventi savo namuose bei padedant šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. 

Integralios pagalbos paslauga apima:

  • asmens sveikatos priežiūros organizavimą, vaistų pirkimą, lydėjimą pas gydytoją ir kt.;
  • pagalba rūpinantis asmens higiena;
  • pagalba buityje ir namų ruošoje (kambarių tvarkymas, skalbimas ir kt.);
  • pagalba aprūpinant maisto produktais ir ruošiant maistą;
  • pagalba vykdant įvairius pavedimus (mokesčių mokėjimas, dokumentų tvarkymas ir kt.);
  • informavimas, konsultavimas, atstovavimas, tarpininkavimas.

 

Integralios pagalbos namuose gavėjai

Projektas skirtas Kalvarijos savivaldybės žmonėms, gyvenantiems tiek mieste, tiek kaime. Integrali pagalba bus teikiama kartu su partneriu 20 senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams ar darbingo amžiaus neįgaliems asmenims. Į pagalbos procesą bus įtraukiami savanoriai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir bendruomenės nariai. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, bus teikiamos individualios konsultacijos siekiant suteikti jiems reikalingų žinių, įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityje. Teikiamos paslaugos leis šeimos nariams derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Mokėjimas už paslaugas

Integralios pagalbos teikimo terminas nėra ribojimas. Pagalba teikiama pagal poreikį . Asmuo moka tik už socialines globos valandas. Slaugos paslaugos, artimųjų konsultavimas ir kt. asmeniui ar šeimai teikiama nemokamai. Mokėjimo dydis priklauso nuo asmens pajamų:

Vienas gyvenantis asmuo už vieną kalendorinį mėnesį moka:  jeigu pajamos per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio - 15 proc. asmens pajamų; jeigu pajamos per mėnesį viršija 3 VRP dydį - 20 proc. asmens pajamų;

Asmuo, gyvenantis šeimoje, moka: 

jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio, už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą moka 20 proc.asmens pajamų;jeigu pajamos vienam šeimos nariui viršija 3 VRP dydį, už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą moka 50 proc. asmens pajamų. Valstybės remiamos pajamos (VRP) šiuo metu yra 102,00 Eurai.