Naujienos

2019-05-16 10:05:03

Pozityvios tėvystės mokymai

    Nuo 2019 m. gegužės mėn. Kalvarijos socialinių paslaugų centras organizuoja pozityvios tėvystės užsiėmimus tėvams, auginantiems vaikus nuo gimimo iki 18 metų amžiaus:

  -  Kaip reaguoti į netinkamą vaikų elgesį; 

  -  Skirtingo amžiaus tarpsnių vaikų raidos ypatumai, budingos vaikų elgesio problemos;

  -  Vaiko elgesio valdymas ir korekcija;

  -  Leistino elgesio ribų nustatymas, pozityvios disciplinos principas;

  - Vaiko agresija, vaiko agresijos stadija, reagavimas į agresiją;

 -  Konfliktai, jų sprendimai.

     Užsiėmimų metu tėvai mokomi tinkamai atsiliepti į vaiko poreikius, mokomi veiksmingų bendravimo su vaikais būdų. vyksta diskusijos, dirbama porose ir mažose grupelėse, aptariamos probleminės situacijos, žinių įtvirtinimui tėvai atlieka praktines užduotis.

   Pozityvios tėvystės mokymus veda Kalvarijos socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos: Laima Račkauskienė, Reda Sujetienė, Valė Mačienė, Autrelija Jurkonienė, Inga Krušinskienė, Ieva Zubavičiūtė.