Naujienos

2020-03-16 11:03:18

DĖMĖSIO!!! DĖL KALVARIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBO ORGANIZAVIMO

 Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val.   Prašome Kalvarijos savivaldybės gyventojų  karantino laikotarpiu susilaikyti nuo vykimo į Kalvarijos socialinių paslaugų centrą. Karantino laikotarpiu gyventojai bus aptarnaujami nuotoliniu būdu, informacija ir konsultacijos  bus teikiamos darbuotojų telefonų numeriais ir elektroninio pašto  kontaktiniais adresais (telefonų numeriai ir el pašto adresai, paspaudus šią nuorodą), nurodytais Kalvarijos socialinių paslaugų centro internetinėje svetainėje www.kalvarijaspc.lt 
Su nutarimu galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

 Karantino laikotarpiu taikomi ribojimai,  organizuojant biudžetinių įstaigų, teikiančių sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas.

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS VEIKLOS:

  • Viešojo sektoriaus valstybės ir savivaldybių institucijose įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMAS:

  • Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojo-gydytojui konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos;  Planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinąjai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė; Paslaugų namuose teikimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas namuose; Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų atidėjimas; Profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo atidėjimas; Planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą.

SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMAS:

  • Draudžiamas lankymas visuose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.
  • Kitose socialinių paslaugų įstaigose, kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.
  • Taip pat pavesta Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui gavus atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones.